måndag 2 november 2009

Allhelgonagudstjänst

Många gudstjänstbesökare kom till lördagens minnesgudstjänst. Ljus tändes för dem som lämnat oss under året.. Kören med solister sjöng från läktaren.Kanske kan fjärilen som finner mat på den höstblommande kärleksörten vara minnesgudstjänstens symbol.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar