söndag 29 november 2009

Adventsgudstjänsten

Det var en härlig känsla att få lyssna till de sammanslagna körerna på 1:a advent. Rösterna från Atinakören och Allmänna sångens vänners kör kompletterade varandra på ett vackert sätt. Vi kan glädja oss över den fina högtiden....
Snart är julnattsmässan här och inför den har kören övning på torsdagar. Vi hälsar Karin välkommen som ledare för vår kör. Tyvärr är många bortresat under julen men det brukar ändå bli skön sång i vår kyrka på julnatten.

Förväntansfulla barn hör adventstiden till.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar