fredag 21 januari 2011

Atinakörens första styrelse vald.

Nu har Atinakören haft sitt första årsmöte och den första styrelsen är tillsatt. Bernt-Erik Rutström är vår ordförande med Lotta Hiller som vice ordförande. Sekreterare är Eivor Hoffman med Lars-Erik Larsson som vice sekreterare. Marie Bengtsson är vår kassör.
Interimstyrelsen tackar för sig och den nya styrelsen önskas lycka till.

Nu är det ju så att i Atinakören har alla medlemmar ansvar för att vi har det gott och trevligt i kören. Som vanligt hjälps vi åt och när vi vill genomföra olika projekt har vi alla gemensamt ansvar.

fredag 14 januari 2011

22 januari - Gospel lördag i Huddunge

Nu har Du tillfälle att sjunga gospel. Ledare är Sanna och Mattias Risberg. Vi börjar sjunga kl.10.30. Sångarna serveras kaffe och lunch. Deltagaravgiften är 100 kr.
Anmälan till Stina Röjerås tel. 0224-321 58, 072-744 37 37 eller e-post stina.rojeras@svenskakyrkan.se

Alla välkomna kl. 18.00 till Huddunge kyrka för att höra på gospelsången.

Mer info: www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=733273

onsdag 5 januari 2011

12 januari start för Atinakören

Nu sätter körsångarna igång igen. Kom till övning i Enåkers församlingshem onsdag kl. 19.00. Inför våren har vi en hel att öva inför. Det blir lördag 12 februari där vi sjunger i Enåkers bygdegård.

Så ska vi delta i en sångkväll i Enåkers kyrka tillsammans med övriga körer i pastoratet. Vi samlar in pengar till "Ko-projektet". En kvinna i ett u-land får en dräktig ko att ta hand om. Första kalven ges tillbaka till projektet och kvinnan får sedan behålla ko och kommande kalvar. Familjen får bättre mat och kvinnan kan så småningom bygga upp en hel kobesättning.

Vill också påminna om vårt årsmöte, onsdag 19 januari kl. 19.00 i Enåkers församlingshem.
Kallelse är utsänd per E-post till medlemmarna.