måndag 21 oktober 2019

Kören sjunger vidare men bloggen på sista versen

Aktiviteten på bloggen har varit under all  kritik och det beror på han som ska sköta den d.v.s. mig Rune. Jag skall försöka bättra mig men gör som Orsa kompani.
Kören har dock inte haft några problem utan vi övar för att dels sjunga i Minnesgudstjänsten i Enåkers Kyrka lördagen den 2/11 kl 16:00 och dels vår konsert NOVEMBERDRÖMMAR i Enåkers Kyrka lördagen den 23/11 kl: 16:00.

Välkomna!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar