onsdag 5 januari 2011

12 januari start för Atinakören

Nu sätter körsångarna igång igen. Kom till övning i Enåkers församlingshem onsdag kl. 19.00. Inför våren har vi en hel att öva inför. Det blir lördag 12 februari där vi sjunger i Enåkers bygdegård.

Så ska vi delta i en sångkväll i Enåkers kyrka tillsammans med övriga körer i pastoratet. Vi samlar in pengar till "Ko-projektet". En kvinna i ett u-land får en dräktig ko att ta hand om. Första kalven ges tillbaka till projektet och kvinnan får sedan behålla ko och kommande kalvar. Familjen får bättre mat och kvinnan kan så småningom bygga upp en hel kobesättning.

Vill också påminna om vårt årsmöte, onsdag 19 januari kl. 19.00 i Enåkers församlingshem.
Kallelse är utsänd per E-post till medlemmarna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar